Apartamenty Zakopane - Lokum
Język:
Jesteś tutaj: apatamenty-wynajem.eu » regulamin Dziś jest 19 września 2020

Na skróty Nawigacja

Wolne Terminy

Zobacz wszystkie

Okazje Last minute

Masz Pytanie?

Śmiało je zadaj! Chętnie na wszystkie odpowiemy:

Formularz Kontaktowy
Infolinia +48 509 50 30 30

  Regulamin

 
Warunki rezerwacji i pobytu
 
1. Przedmiotowy regulamin określa zasady, na których można realizować  rezerwacje i dokonywać wynajmu apartamentów. Zarezerwowanie lokalu za pośrednictwem platform  internetowych www.apartamentywynajem.eu ,  www.osadagubalowka.pl oraz  telefonicznie i/lub przez firmę DS Consulting Company jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem lokalu zostaje zawarta w chwili dokonania całkowitej rezerwacji za pomocą ww. platform sprzedażowych, telefonicznie i/lub osobiście.
2. Rezerwacja DOTPAY
Rezerwacji dokonuje się za pomocą platformy internetowej dostępnej na: www.apartamentywynajem.eu, na minimum 5 dób hotelowych (20.XII- 29.II; 25.IV- 04.V; 28.VI- 31VIII) oraz 2 doby hotelowe (sezon: B, C) w przypadku pobytu krótszego niż ww. do rachunku końcowego dolicza się dodatkową jednorazową opłatę 50 zł. Po wybraniu danego lokalu klient wprowadza do sytemu rezerwacyjnego swoje podstawowe dane w celu dokonania rezerwacji. Następnie wybiera dogodny sposób płatności  (e-przelew, karta kredytowa) on- Line i dokonuje zapłaty bezzwrotnego zadatku lub też całej zapłaty za pobyt. Po zaksięgowaniu wpłaconej kwoty system prześle na wskazany przez klienta adres email potwierdzenie złożonej rezerwacji.  W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku w ciągu 15 minut od momentu rozpoczęcia procedury rezerwacyjnej system automatycznie anuluje rezerwację.
3. Rezerwacja telefoniczna lub e-mailowa
W celu dokonania rezerwacji (min. 5 dób(20.XII- 29.II; 25.IV- 04.V; 28.VI- 31VIII) , oraz  min. 2 doby w pozostałych sezonach- w przypadku pobytu krótszego niż ww. do rachunku końcowego dolicza się dodatkową jednorazową dopłatę 50 zł.- ) należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo wypełniając formularz rezerwacyjny umieszczony na stronie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego obiektu, która jest utrzymywana przez system przez 24h - w tym czasie należy wpłacić bezzwrotny zadatek (lub całą kwotę)  na podane konto .W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku w ciągu 24h  rezerwacja zostanie anulowana.
4. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego DS Consulting Company. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zadatek, pozostałą kwotę należności należy uiścić w dniu przyjazdu.
5. Anulowanie i zmiana rezerwacji

W przypadku anulacji przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.  Chęci zmiany terminu  w dokonanej rezerwacji, Klient zobowiązany jest  zgłosić nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną w rezerwacji datą przyjazdu.  Zamiana terminu może zostać rozpatrzona wyłącznie w przypadku gdyby rezerwowany lokal był wolny w innym terminie. W takim przypadku DS Consulting Company może zaproponować klientowi inny lokal w innej cenie. Zmiana terminu może wiązać się  za zmianą ceny za wynajem. W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, zadatek nie podlega zwrotowi.
6. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji  stanowi Umowę Najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty całej ceny rezerwacji . Umowa Najmu jest zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a Gościem i obejmuje wyłącznie wynajem lokalu.
7. Cena - podana w opisie apartamentu obejmuje opłaty za wszystkie media, pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby)  oraz sprzątanie końcowe. Gość może zamówić dodatkowe sprzątanie płatne  100 zł. netto oraz pościel / ręcznik na zamianę płatne  15 zł netto./kpt.  
8. Przyjazd winien nastąpić w godzinach ustalonych telefonicznie na infolinii 509 50 30 30. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu., chyba, że uzgodniono  inaczej. Zameldowanie po godzinie 20:00 i wymeldowanie przed godziną 8:00 powinno być zgłoszone wcześniej na infolinii.
9. Gość zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt  nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
10. Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić administrację  o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.
11. Gość może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.
12. Gość zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach.
13.  Regulamin pobytu
a) Liczba osób mających przebywać w lokalu nie może być większa niż zgłoszona w rezerwacji.  Jeśli liczba osób  będzie  wyższa niż podana w rezerwacji, administracja może odmówić wydania kluczy do lokalu.
b) . Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia lokalu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych. 
c) Gość zobowiązuje się zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z kominka.  Kominka nie należy pozostawiać bez "opieki".
14. Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela DS Consulting Company , uprawnia DS Consulting Company do roszczenia  w stosunku do klienta.
15. Dziecko do lat 3 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.
16.  Na stronie internetowej danego apartamentu istnieje informacja o  możliwość zabrania ze sobą m6łych zwierząt, w szczególności psa lub kota, opłata za zwierzę wynosi 20 zł za dobę. Jednocześnie Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.
17. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.