Apartamenty Zakopane - Lokum
Język:
Jesteś tutaj: apatamenty-wynajem.eu » lokale » giewont Dziś jest 19 września 2020

Na skróty Nawigacja

Wolne Terminy

Zobacz wszystkie

Okazje Last minute

Masz Pytanie?

Śmiało je zadaj! Chętnie na wszystkie odpowiemy:

Formularz Kontaktowy
Infolinia +48 509 50 30 30

Pokój Giewont

Ilość osób: 2 - 2

Lokalizacja: Zakopane

Powierzchnia: 20m2

Widokowy pokój 2- osobowy z łazienką, balkonem, łożem małżeńskim, TV/ DVD/ InternetemRegulamin

- warunki rezerwacji i pobytu

 

1. Przedmiotowy regulamin określa zasady, na których można realizować  rezerwacje i dokonywać wynajmu apartamentów. Zarezerwowanie lokalu za pośrednictwem platform  internetowych  www.osadagubalowka.pl  , www.apartamenty.osadagubalowka.pl ,www.apartamentywynajem.eu oraz  telefonicznie i/lub  przez Firmę DS Consulting Company jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem lokalu zostaje zawarta w chwili dokonania całkowitej rezerwacji za pomocą ww. platform sprzedażowych,  telefonicznie i/lub osobiście.

 

2. Rezerwacja – DOTPAY

Rezerwacji dokonuje się za pomocą  platformy internetowej dostępnej na  www.osadagubalowka.pl  , www.apartamenty.osadagubalowka.pl, www.apartamentywynajem.eu . Po wybraniu danego lokalu klient wprowadza do sytemu rezerwacyjnego swoje podstawowe dane w celu dokonania rezerwacji oraz termin pobytu -minimum  5 dób hotelowych (  20.XII- 29.II; 26.IV- 06.V;29.VI- 31.VIII ) , na minimum 3 doby (Święta Wielkanocne, Boże Ciało, 8.XI-11.XI), 2 doby hotelowe (pozostałe terminy). Następnie wybiera dogodny sposób płatności  (e-przelew, karta kredytowa) on- Line i dokonuje zapłaty bezzwrotnego zadatku lub też całej zapłaty za pobyt. Po zaksięgowaniu wpłaconej kwoty system prześle na wskazany przez klienta adres email potwierdzenie złożonej rezerwacji.   W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku w ciągu 15 minut od momentu rozpoczęcia procedury rezerwacyjnej system automatycznie anuluje rezerwację.

 

3. Rezerwacja telefoniczna lub e-mailowa

W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo wypełniając formularz rezerwacyjny umieszczony na stronie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego obiektu, która jest utrzymywana przez system przez 24h - w tym czasie należy wpłacić  bezzwrotny zadatek (lub całą kwotę)  na podane konto .W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku w ciągu 24h  rezerwacja zostanie anulowana. Minimalny czas pobytu to:  5 dni  (20.XII- 29.II; 26.IV- 06.V;29.VI- 31.VIII ) oraz minimum 2 doby w sezonach B i C (1III-29 IV, 4 V- 31 V, 1 IX- 26 XII).

4. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego DC Consulting Company. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zadatek, pozostałą kwotę należności należy uiścić w dniu przyjazdu.

5. Anulowanie i zmiana rezerwacji

W przypadku anulacji przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.  Chęci zmiany terminu  w dokonanej rezerwacji, Klient zobowiązany jest  zgłosić nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną w rezerwacji datą przyjazdu.  Zamiana terminu może zostać rozpatrzona wyłącznie w przypadku gdyby rezerwowany lokal był wolny w innym terminie.  W takim przypadku Firma DS Consulting Company może zaproponować klientowi inny lokal w innej cenie. Zmiana terminu może wiązać się  za zmianą ceny za wynajem. W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, zadatek nie podlega zwrotowi.

6. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji  stanowi Umowę Najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty całej ceny  rezerwacji . Umowa Najmu jest zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem i obejmuje wyłącznie wynajem lokalu.

7. Cena - podana w opisie apartamentu obejmuje opłaty za wszystkie media, pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby)  oraz sprzątanie końcowe. Klient zobowiązuje się uiścić opłatę klimatyczną zgodnie z obowiązującą stawką. Opłatę klimatyczną  dolicza się dodatkowo do kwoty należnych  za pobyt.  Klient może zamówić dodatkowe sprzątanie płatne  100 zł.  oraz pościel / ręcznik na zamianę płatne  25 zł./kpt.  Cena nie obejmuje wypożyczenia łóżeczka dziecięcego.  Dostawkę dla dziecka należy zgłosić administracji w dniu rezerwacji- cena 10zł/dobę (ilość łóżeczek ograniczona).   

8. Przyjazd winien nastąpić w godzinach ustalonych telefonicznie na infolinii 509 50 30 30. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu., chyba, że uzgodniono  inaczej. Zameldowanie po godzinie 20:00 i wymeldowanie przed godziną 8:00 powinno być zgłoszone wcześniej na infolinii. Meldowanie i wymeldowanie w godzinach od 20:00 do 8:00 to dodatkowy koszt 100zł brutto

9. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt  nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

10. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić administrację  o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.

11. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.

12. Klient  zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach.

13.  Regulamin pobytu

a) Liczba osób mających przebywać  w lokalu nie może być większa niż zgłoszona w rezerwacji.  Jeśli liczba osób  będzie  wyższa niż podana w rezerwacji, administracja może odmówić wydania kluczy do lokalu.

b) . Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia lokalu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych. 

c) Klient zobowiązuje się zachować  szczególną ostrożność przy korzystaniu z kominka.  Kominka nie należy pozostawiać bez „opieki”.

14. Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela DS Consulting Company, uprawnia Firmę DS Consulting Company do roszczenia  w stosunku do klienta.

15. Dziecko do lat 3 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę. Jednakże liczba gości, włączając pobyt małego dziecka nie może przekraczać maksymalnej liczby osób przewidzianej dla danego lokalu.

16.  Na stronie internetowej danego apartamentu istnieje informacja o  możliwość zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psa lub kota, opłata za zwierzę wynosi 20 zł za dobę. Jednocześnie klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.

17. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Kliknij
Zobacz więcej
Patio
Zakopane
Cena: od 240,00 PLN
Kliknij
Zobacz więcej
Widokowy
Zakopane
Cena: od 180,00 PLN
Zobacz wszystkie